PERFORMANS ENDEKSİ

Genel Müdürlüğümüz tarafından her yıl düzenli olarak Özel Sektör Ar-Ge Merkezleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmalarda ortaya konan sonuçlar aracılığıyla, Özel Sektör Ar-Ge Merkezleri’nin ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'nin güçlü olduğu alanlar belirlenmekte ve gelişmelerine yönelik yol haritaları oluşturulmaktadır. 

Çalışmaları tamamlanan ve paydaşlarımızın bilgisine sunulan bilgilendirme arayüzü aracılığıyla Özel Sektör Ar-Ge Merkezleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi çalışmaları ile ilgili olarak;

·         performans endeksleri hakkında genel bilgi,

·         performans endeksleri hesaplamalarında takip edilen süreç,

·         performans endeksleri hesaplamalarında kullanılan yöntem,

·         performans endeksleri hesaplamalarında kullanılan model ve

·         yıllara göre performans endeksleri sonuçları

Genel Müdürlüğümüz web sitesinden takip edilebilecektir. Tüm paydaşlarımız açısından faydalı olmasını dileriz.