KANUN VE YÖNETMELİKLER

  • 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu
    İNDİR
  • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği
    İNDİR