Cyberpark TGB Ziyareti


work

Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü tarafından teknoparkların faaliyetlerinin yıllık değerlendirmesinin yapılması amacıyla her yıl bölge ziyaretleri gerçekleştirilmektedir.

Bu çerçevede; 08 Haziran 2018 tarihinde Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi ziyaret edilmiştir. Ziyaret kapsamında Bölgenin genel değerlendirmesi yapılmış, Bakanlığımızca yürütülen KÜSİ, sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının sağlanması ve sanayi işbirliği programlarına yönelik bilgilendirme yapılmıştır. Ayrıca Polat Savunma A.Ş., Hercules Biyomedikal Ltd. Şti ve  E-A Nano Teknoloji Biyomedikal Ltd. Şti. firmaları ziyaret edilerek, projeleri hakkında bilgi alınmıştır.