TEKNOPARK SAYIMIZ 83’E ULAŞTI


28 Şubat 2019 tarihli ve 30700 sayılı Resmî Gazete’de kuruluş kararları yayımlanan İskenderun Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve Giresun Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile birlikte ülkemizdeki Teknopark sayısı 83’e ulaştı.

Ülkemizin bu amaca hizmet eden en önemli ara yüzlerinden birisi olan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, yenilik ve teknoloji ekosistemimize her geçen gün daha fazla katkı vermekte ve sayıları giderek artmaktadır.

Teorik bilgi ile uygulamayı bir araya getiren Teknoparklar, bu buluşmanın en kısa sürede ve en etkin şekilde gerçekleştiği yapıların başında gelmektedir.

İskenderun bölgesi sanayi potansiyeli yüksek olan özellikle demir-çelik ve filtre sektöründe ciddi anlamda üretimler yapmakta olan sanayi kuruluşlarına sahip bir bölgedir. Bu potansiyeli daha katma değerli imalat ve yatırımlara dönüştürebilmek üniversitenin katkısıyla olacaktır.

Türkiye, otomotiv sektörünün önemli bir kolu olan filtre sektörünün dünyada yoğun olarak üretildiği ilk üç üretici ülkeden birisidir. Türkiye'nin filtre üretim merkezi ise İskenderun'dur. Türkiye'deki her 5 filtre üreticisinden 1 tanesi İskenderun’da bulunmaktadır. Bu firmalar ortalama 3000 kişilik istihdam oluşturmaktadır. Bölgeden; Belçika, Fransa, Almanya ve İtalya gibi Avrupa ülkelerine yıllık olarak 35-40 milyon dolar civarında ihracat yapılmaktadır. İskenderun Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinin faaliyete geçmesiyle özellikle bu sektörde yenilikçi ürünlerin ve tasarımların geliştirilmesi sağlanabilecektir. Ayrıca; demir-çelik, metal ve metal ürünleri, maden, otomotiv ve makine, yazılım ve robotik teknolojiler, kimyasal madde ve plastik ürünler, yenilenebilir enerji teknolojileri, tarım, gıda ve tekstil, ulaşım ve lojistik alanlarında teknolojik ar-ge çalışmaları yapılması planlanmaktadır.

İskenderun Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde ilk etapta 20 dolayında Ar-Ge personeli istihdam edilecektir.

Diğer bir liman kenti olan Giresun’da kurulan Giresun Teknoloji Geliştirme Bölgesi Ordu ilinin potansiyelinden de yararlanma imkanına sahip olacaktır.

Daha çok bir tarım şehri olan Giresun’da sanayi potansiyeli düşüktür. Ancak; silah, fındık, fındığa dayalı sanayi, akarsu ve dalga enerjisi, tıbbi ve aromatik bitki ile hayvancılık ürünlerine yönelik ar-ge potansiyeli yüksektir.

Giresun Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nden ilk 5 yıl içerisinde 30 dolayında girişimci firmanın faydalanması hedeflenmektedir.

Bu iki yeni Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile birlikte ülkemizdeki Teknopark sayısı 83’e ulaşmış olup, bunlardan 63’ünde firmalar Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini sürdürmekte, 20’sinde ise yapılaşma ve kurumsallaşma süreçleri devam etmektedir.