TEKNOPARK SAYIMIZ 84’E ULAŞTI


22 Mayıs 2019 tarihli ve 30781 sayılı Resmî Gazete’de kuruluş kararları yayımlanan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Türk-Alman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile birlikte ülkemizdeki Teknopark sayısı 84’e ulaştı.

Ülkemizin bu amaca hizmet eden en önemli ara yüzlerinden birisi olan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, yenilik ve teknoloji ekosistemimize her geçen gün daha fazla katkı vermekte ve sayıları giderek artmaktadır.

İstanbul ve Rize’de olmak üzere iki farklı lokasyonda kurulan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Türk-Alman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi, dünya pazarlarına yönelik ileri teknoloji ürün ve hizmet üretiminin desteklenmesine ve küresel ölçekte rekabet edebilir nitelikte şirketler yaratılmasına ortam hazırlayacak olup başta Almanya ve Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere uluslararası işbirliğini güçlendirecektir.

İstanbul’da kurulacak olan alan sayesinde Rize’deki TGB‘de yer alacak olan firmaların İstanbul’la bağlantılarını sağlayarak sanayicinin ve girişimcinin ihtiyaç duyacağı bütün alanlarda maksimum Ar-Ge desteğine ulaşılması öngörülmektedir.

Rize’de yer olacak olan bir diğer alan ise  Orta Asya ve Kafkasya’ya açılan kapıya çok yakın olması nedeniyle üretilecek bilgi ve teknolojinin yurt dışına pazarlanmasında bir avantaj sağlanacaktır.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Türk-Alman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde İstanbul’da 15 çok uluslu, 15 büyük, 70 küçük-orta ölçekli ve 25 yeni olmak üzere toplam 130 civarı girişimcinin, Rize’de ise 30-40 girişimci firmada Ar-Ge nitelikli yaklaşık 80-100 arasında kişinin istihdam edilmesi öngörülmektedir.