ÇANKIRI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ


25 Haziran 2018 tarihli ve 30459 sayılı Resmî Gazete’de kuruluş kararları yayımlanan Çankırı Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Çankırı İli, Eldivan İlçesi Çankırı Yakınkent OSB’de olan Çankırı Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin toplam alanı 125.792,05 m2’dir.

Çankırı Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde ağırlıklı olarak; Savunma teknolojileri, kimya teknolojileri, biyoteknoloji, elektronik ve haberleşme teknolojileri, yazılım ve bilişim teknolojileri ve nanoteknoloji ve ileri malzemeleri faaliyetlerinin yer alması beklenmektedir.

İlk aşamada kuluçka firmaları ile birlikte yaklaşık 40 firma ve 100 araştırmacının yer alması öngörülmektedir. Çankırı Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin amaçladığı hizmetlerin gerçekleştirilmesiyle birlikte önümüzdeki on yıl içinde bu bölgede 80’e yakın şirket ve 300 civarında nitelikli Ar-Ge personeli, yazılımcı ve araştırmacının faaliyet göstermesi planlanmaktadır.

Çankırı Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin önümüzdeki 5 yıl içinde 20–25 milyon TL/Yıl gibi bir katma değer yaratacağı öngörülmektedir.