Açık Deniz Sondaj Boruları


work

Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinde yer alan bir firma, TÜBİTAK desteği alarak hidrojen gibi özel gazların, yüksek sıcaklıktaki jeotermal suların, yüksek sıcaklık ve basınçta petrol ve doğalgazın taşınmasına uygun plastik boru üretimi gerçekleştirmiştir.

Muadil teknolojilerle karşılaştırıldığında geliştirilen ürün, daha büyük çaplarda kompozit boruları, daha yüksek üretim hızlarında, daha düşük yatırım ve üretim maliyetleriyle gerçekleştirme imkanı vermiştir.

Ürünün potansiyel alıcıları petrol boru hatları için (özellikle açık deniz sondaj boruları) plastik boru üretim yatırımı yapmak isteyen firmalarıdır. Yatırım maliyeti çok daha düşük olan ürünün, rakip olarak alınan tekliflerde yaklaşık 5.000.000 EUR civarındaki maliyet, projeyle 1.500.000 EUR mertebesine kadar düşürülmüştür. Rakip sistemlerde üretilebilen boru çapı 50 – 250 mm arasındayken, geliştirilen teknolojiyle bu üst sınır 500 mm’ye kadar yükseltilmiş ve bu yolla büyük çaplı petrol-doğal gaz boru hatlarının plastik hammaddeden imalinin önü açılmıştır. Ürünün yurt içi satışı 2.600.690,33 TL, ihracatı da Almanya’ya 379.590 $ olarak gerçekleştirilmiştir.