ESKİŞEHİR TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ EK ALANI


work

31 Mart 2018 tarihli ve 30377 sayılı Resmî Gazete’de kuruluş kararları yayımlanan Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ek Alanı ile birlikte ülkemizdeki Teknopark sayısı 77’ye ulaştı. 77 TGB’nin 56’sında Ar-Ge faaliyetleri, 21’inde ise yapılaşma çalışmaları devam etmektedir.

Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ek Alanı kurulmasıyla ilgili 8/1/2018 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı, 31Mart 2018 tarihli ve 30377 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 10 Nisan 2003 tarihli ve 25075 sayılı Resmi Gazete’de kuruluş kararı yayımlanan Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesine Bilecik ilinde katılan bu ek alanın büyüklüğü 17.383,07 m² dir. Söz konusu alan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi içerisindedir.

Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ek Alanında ağırlıklı olarak; Daha az malzeme tüketimi, daha karmaşık geometrik ürünler,  birim üretimi başına daha düşük enerji kullanımının araştırılması, baskı tekniklerinin kişiye özel hale getirilmesi, kullanılan kimyasal ürünlerde ikame ürünlerin araştırılması, kişiye özel sağlık ürünlerinin araştırılması, döküm malzeme üretiminde daha düşük enerji kullanımının araştırılması faaliyetlerin yer alması beklenmektedir.