MERSİN TARIM VE GIDA İHTİSAS TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ


work

31 Mart 2018 tarihli ve 30377 sayılı Resmî Gazete’de kuruluş kararları yayımlanan Mersin Tarım ve Gıda İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile birlikte ülkemizdeki Teknopark sayısı 77’ye ulaştı. 77 TGB’nin 56’sında Ar-Ge faaliyetleri, 21’inde ise yapılaşma çalışmaları devam etmektedir.

Ülkemizin ilk Tarım ve Gıda İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesi olan Mersin Tarım ve Gıda İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesi Mersin İli, Tarsus İlçesi, Alifakı Köyü ve Heleke Mahallesinde olmak üzere 2 alanı olan  Mersin Tarım ve Gıda İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin toplam alanı 799.329,00 m2’dir.

Mersin Tarım ve Gıda İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesinde ağırlıklı olarak;

Tarımsal ürünler; Sürdürülebilir-güvenilir gıda üretimi, gıda üretiminde kullanılan özellikle organik kökenli maddeler, yaş meyve ve sebze hasat öncesi uygulama ürünleri ve hasat sonrası fizyolojisi, bitkilerde ıslahı, tohumculuk teknolojisinin geliştirilmesi ve adaptasyonu, meyve çeşit ıslahı özellikle turunçgiller, sebze çeşit ıslahı, tarla bitkileri çeşit ıslahı, süs bitkileri ve katma değeri yüksek ürünlerin bölgeye adaptasyonu ve çeşit geliştirme, organik üretime uygun çeşit ıslahı ve tohumculuk teknolojileri geliştirilmesi, organik bitki besleme ve koruma ürünlerinin geliştirilmesi, raf ömrü uzatma teknolojileri ve tarımsal üretimde kullanılan malzeme ve ekipmanlar alanlarında Ar-Ge ve İnovasyon faaliyetlerinin yer alması beklenmektedir.