İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ EK ALAN GENİŞLETME


20 Mart 2008 tarihli ve 26822 sayılı Resmî Gazete’de ek alan kararı yayımlanan İstanbul Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Ek Alana ilişkin alan genişletme 25 Haziran 2018 tarihli ve 30459 sayılı Resmî Gazete’de İstanbul Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Ek Alan Genişletme olarak yayımlanmıştır. İstanbul İli, Arnavutköy ilçesi üniversite içinde olan İstanbul Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Ek Alan Genişleme sonrası toplam alanı 19.000,05 m2’dir.

İstanbul Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Ek Alanında ağırlıklı olarak ; Yazılım, Bilgisayar ve İletişim Teknolojileri, Elektrik, Elektronik, Makine ve Teçhizat İmalatı, Sağlık ve Biyoteknoloji, Kimya ve Endüstri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Enerji ve Savunma Sanayi faaliyetlerinin yer alması beklenmektedir.