KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ


25 Haziran 2018 tarihli ve 30459 sayılı Resmî Gazete’de kuruluş kararları yayımlanan Kastamonu Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Kastamonu İli, Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Külliyesinde olan Kastamonu Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin toplam alanı 10.000 m2’dir.

Kastamonu Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde ağırlıklı olarak; Enerji (Sanayide enerji verimliliği), Gıda, Makine İmalat ve sağlık sektörleri faaliyetlerinin yer alması beklenmektedir.

Birinci yılın sonunda 30 civarında firmanın faaliyet göstermesi ve 100’den fazla Ar-Ge personelinin istihdamı ve %1 kadar bir oranda yabancı sermayeli katılım beklenmektedir.