İTÜ ARI TEKNOKENT TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ SINIR DEĞİŞİKLİĞİ


10 Ocak 2003 tarihli ve 24989 sayılı Resmî Gazete’de kuruluş kararı yayımlanan İstanbul Teknik Üniversitesi Arı Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesine ilişkin sınır değişikliği 25 Haziran 2018 tarihli ve 30459 sayılı Resmî Gazete’de İstanbul Teknik Üniversitesi Arı Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi sınır değişikliği olarak yayımlanmıştır. İstanbul İli, Şişli ilçesi, üniversite içinde olan İstanbul Teknik Üniversitesi Arı Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi Ek Alan Genişleme sonrası toplam alanı 624.318,97 m2’dir.

İstanbul Teknik Üniversitesi Arı Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi Alanında ağırlıklı olarak; Yazılım, Telekom, Bankacılık ve Finans, Elektronik, Enerji, Sağlık, Otomotiv Tasarımı ve Mühendislik, Geri dönüşüm, Makine ve Teçhizat İmalatı, İnşaat, Havacılık, Gıda Sanayi, Medikal ve Denizcilik faaliyetlerinin yer alması beklenmektedir.