Sağlik Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Sağlik Teknokenti


work

23 Mart 2018 tarihli ve 30369 sayılı Resmî Gazete’de kuruluş kararı yayımlanan bir diğer Teknopark ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Sağlık Teknokentidir.

İstanbul İli, Pendik İlçesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kampüsünde olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Sağlık Teknokenti’nin toplam alanı 55.742,88 m2’dir.

 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Sağlık Teknokentinde ağırlıklı olarak; Sağlık Yazılımı, Yerli İlaç Üretimi, Medikal Tasarım ve Patent İşleri ve Geleneksel Tıp Çalışmaları faaliyetinde bulunmak isteyen kuruluşların yer alması beklenmektedir.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Sağlık Teknokentinde 300 firmaya bölgede yer sağlamak ve bu 300 firmadan minimum 50’sinin büyük ölçekli, diğerlerinin ise küçük ve orta ölçekli olması öngörülmektedir. Bu Teknoparkımızda 2023 hedefleri kapsamında 750 firma, 7500 personel istihdam edilmesi hedeflenmektedir.