TEKNOPARK SAYIMIZ 81’e ULAŞTI


work

25 Haziran 2018 tarihli ve 30459 sayılı Resmî Gazete’de kuruluş kararları yayımlanan Çankırı Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Kastamonu Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Kırklareli Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve TeknoHAB Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile birlikte ülkemizdeki Teknopark sayısı 81’e ulaştı. 81 TGB’nin 56’sında Ar-Ge faaliyetleri, 25’inde ise yapılaşma çalışmaları devam etmektedir. Söz konusu kuruluş kararları sonrasında TGB bulunan illerimiz arasına Çankırı, Kastamonu ve Kırklareli’nin de dâhil olmasıyla, Teknopark bulunan il sayımız ise 54’e yükselmiştir.