Dudullu Osb Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi


work

24 Mart 2018 tarihli ve 30370 sayılı Resmî Gazete’de kuruluş kararı yayımlanan bir diğer Teknopark ise Dudullu OSB Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesidir.

İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, Dudullu Organize Sanayi Bölgesinde olan Dudullu OSB Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin toplam alanı 23.140,53 m2’dir.

Dudullu OSB Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinde ağırlıklı olarak;

Tasarım odaklı çalışmalar yapan firmalara öncelik verilmesi planlanmaktadır.  Sanayinin çeşitli endüstriyel ihtiyaçlarını karşılayan projelerin geliştirilmesi teşvik edilecek olup öngörülen çıktılar, ürün ve makine odaklı yenilikçi tasarımlar olacaktır.

Bölge tam doluluğa ulaştığında Ar-Ge personel sayısının 1000 civarında olacağı tahmin edilmektedir. Bölgede yer alacak teknoloji tabanlı girişimciler ve şirketlerin geliştirecekleri yenilikçi ve katma değeri yüksek ürünlerin, ihracata ve ithalat ikamesine imkân sağlayacağı öngörülmektedir.