Cumhuriyet Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Ziyareti


work

28-29 Ağustos 2018 tarihlerinde Cumhuriyet  Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi ziyaret edilmiştir. Ziyaret kapsamında Bölgenin genel değerlendirmesi yapılmış, dijital teknolojiler ve AB programlarından destek alan bölge firmalarının çalışmaları ele alınmış, Bakanlığımızca yürütülen KÜSİ, sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının sağlanması ve sanayi işbirliği programlarına yönelik bilgilendirme yapılmıştır. Ayrıca bölgelerde yer alan teknoloji firmaları da ziyaret edilerek faaliyetleri hakkında bilgi alınmıştır.