Kırıkkale Ünv.TGB ve İstanbul TGB Ziyareti


work

4 Eylül 2018 tarihinde Kırıkkale  Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve 7 Eylül 2018 tarihinde İstanbul Teknoloji Geliştirme Bölgesi ziyaret edilmiştir. Ziyaret kapsamında Bölgenin genel değerlendirmesi yapılmış, dijital teknolojiler ve AB programlarından destek alan bölge firmalarının çalışmaları ele alınmış, Bakanlığımızca yürütülen KÜSİ, sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının sağlanması ve sanayi işbirliği programlarına yönelik bilgilendirme yapılmıştır. Ayrıca bölgelerde yer alan teknoloji firmaları da ziyaret edilerek faaliyetleri hakkında bilgi alınmıştır.