OSTİM EKOPARK TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ EK ALANI


4 Nisan 2014 tarihli ve 28962 sayılı Resmî Gazete’de kuruluş kararı yayımlanan Ostim Ekopark Teknoloji Geliştirme Bölgesine ait Ek Alan 25 Haziran 2018 tarihli ve 30459 sayılı Resmî Gazete’de Ostim Ekopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Ek Alanı olarak yayımlanmıştır. Ankara İli, Yenimahalle ilçesi  OSTİM  Organize Sanayi Bölgesi içinde olan Ostim Ekopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Ek Alanının toplam alanı 8.425,00 m2’dir.

Ostim Ekopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Ek Alanında ağırlıklı olarak; Temiz Teknoloji, Savunma ve Havacılık, Medikal Teknolojiler- Biyoteknoloji, İş ve İnşaat Makinaları, Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri, Haberleşme Teknolojileri, Kauçuk, Elektronik – Elektronik, Yazılım ve Tasarım faaliyetlerinin yer alması beklenmektedir.

Ostim Ekopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Ek Alanında;  OSTİM Organize Sanayi Bölgesi başta olmak üzere Ankara ve Türkiye’ye; araştırma, geliştirme, tasarım ve yüksek teknolojili üretim faaliyetlerinin geliştirilmesi, KOBİ’lerin yüksek teknolojili üretime geçişlerinde yardımcı olunması amaçlarının gerçekleştirilmesi için mevcut 54 bağımsız bölüm ve 11.260 m2 kiralanabilir ofis ve atölye alanında yaklaşık 800 nitelikli Ar-Ge personeli yer alması beklenmektedir.