Taşınabilir Kan Pompası


work

Sağlık Sektöründe Üniversite ile Sanayi İşbirliği

DEÜ ve ALVIMEDICA,

Patent Lisanslama Ön Protokolü İmzaladı

DEÜ-Dokuz Eylül Üniversitesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü girişimci akademisyeni

Prof.Dr. Erdem Silistreli tarafından geliştirilen "Taşınabilir Kan Pompası" nın ticarileştirilmesi hedefiyle Alvimedica ve DEÜ patent lisanslama ön protokolü imzaladı.

İzmir - 2 Mayıs 2018

Yenilikçi çözümlere destek veren ALVIMEDICA ve Dokuz Eylül Üniversitesi işbirliği ile ileri derecede kalp ya da akciğer yetmezliği yaşayan hastalara yönelik, Prof.Dr. Erdem Silistreli tarafından geliştirilen “Taşınabilir Kan Pompası Cihazı”, tıp dünyasının hizmetine sunulmaya hazırlanıyor.

Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş-DEPARK bünyesinde gelişimini tamamlayan cihaz ile ilgili “Patent Lisanslama Ön Protokolü” imza töreninde Alvimedica Tıbbi Ürünler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Alaton, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Erdal Çelik ve Prof. Dr. Erdem Silistreli hazır bulundu.

Akademik girişimci ve buluşun sahibi Prof. Dr. Erdem Silistreli’nin bir cerrah olarak mesleki deneyimleri ve gözlemleri ile yenilikçi çözümlerin gerekliliğini hissettiği “aspirasyon cihazı”nın daha verimli, etkin ve ulaşılabilir olabilmesi fikriyle taşınabilir kan pompası projesibir Ar-Ge ve inovasyon çalışması olarak hayata geçirildi.

Sektörün önde gelen sağlık firmalarından Alvimedica Tıbbi Ürünler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı  Leyla Alaton, sağlık sektöründe üniversite ile sanayi işbirliğinin katma değerli ürünlerin geliştirilmesinde büyük önem taşıdığını ifade ederek: “Ülkemizde bu tip yenilikçi ve ekonomiye katkı sağlayabilecek projelerin ticarileştirilme sürecini destekliyoruz. Bu proje için Alvimedica bünyesindeki Ar-Ge imkanlarını buluş sahibine ve üniversitenin hizmetine sunacağız. Üniversitelerle işbirliği içinde yenilikçi fikirlerin ürün haline gelmesine, ticarileşmesine ve uluslararası standartlarda global satış ve pazarlama ağında yer almasına destek veriyoruz.” dedi.

DEÜ Rektörü Prof Erdal Çelik “Maliyet ve kullanım kolaylığı getiren yenilikçi unsurlara sahip bu yeni ürünün cerrahi süreçlerde kullanımı için ulusal ve uluslararası alanda ticarileştirilmesine yönelik çalışmalar başladı. İmzalanan ön protokol, yeni ürün ile ilgili patent lisans sözleşmesinin çerçevelerini belirleyecek. Fikirden ürüne giden yolda üniversite-sanayici işbirliği ve uzman ekiplerin desteği ile yeni ürünün ticari gelişimi hız kazanacak.” dedi.

Farklı amaçlarla ameliyathanede kullanılan dolaşım destek üniteleri olmakla birlikte, cihaz, pratik ve taşınabilen, mikroişlemcisi ve yazılımı kendisine ait benzer bir ürün örneğine rastlanmaması nedeniyle de ilk olma özelliği taşıyor.  Kısa adı ECMO olan “Taşınabilir Kan Pompalama Cihazı,” Dokuz Eylül Teknoloji Transfer Ofisi DETTO uzmanlarının katkıları ile patentleme ve ticarileştirme sürecine girdi. 

İmza Törenine Alvimedica Türkiye Genel Müdürü İsmail Tuna, Fabrika Müdürü Ahmet Kozluca, Türkiye Satış Müdürü İsmail Zerey, İzmir Bölgesi Satış Müdürü Aycan Sarıgül, İş Geliştirme Müdürü Ergin Karacebe ile DEU Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Banu Esra Aslanertik, Dokuz Eylül Üniversitesinden TTO Koordinatörü Prof.Dr. Okan Tuna, DEPARK Genel Müdür Vekili Burcu Ersoy, DETTO’dan Serkan Uzmen, Özgür Kirik ve İlknur Alpak katıldı.

PATENT LİSANSLANMASINA KONU TEKNOLOJİ ve SÜREÇ ÖZETİ;

Süreç; Dokuz Eylül Üniversitesi Kalp ve Damar Cerrahisi A.D. Öğretim Üyesi Prof.Dr. Erdem SİLİSTRELİ’nin 2015 yılında DEPARK tarafından yürütülen, DETTO’nun destek verdiği ve girişimci adaylarına özelleştirilmiş hizmetlerin verildiği BIGG DEGA programının devamında TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programına (BİGG) sunduğu projenin kabul edilmesiyle başlamıştır. 2016 – 2017 döneminde Ar-Ge çalışmaları yoğun olarak devam eden projede nihai ürün olarak ortaya çıkan “Trombüs Aspirasyon Cihazı – ECMO” ile ilgili fikri mülkiyet korumasına ilişkin patent başvurusu ve ticarileştirme çalışmaları Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi(DETTO) koordinasyonunda ve işbirliğiyle gerçekleştirilmiştir.

Gelinen noktada söz konusu patentin ticari bir ürüne dönüşmesini sağlayacak olan ön hazırlıkların ve ulusal/uluslararası alanda ticarileştirilmesi ile ilgili patent lisans sözleşmesinin çerçevelerini belirleyecek ön protokol imzalanmıştır.

Sürecin devamında her iki tarafın uzman ekipleri işbirliğinin geliştirilmesi için çalışmaya devam edecektir.

1. ECMO ürünü nedir?

ECMO (extracorporeal membrane oxygenation) kısaca, ileri derecede kalp ya da akciğer yetmezliği olan hastalarda bu dolaşımı ya da oksijenlenmeyi yapay yoldan sağlayan bir yaşam destek sistemidir. Hastanın toplardamardaki kirli kanı alınır, oksijenlendirilir ve özel bir kan pompası yardımıyla atardamar yoluyla geri verilir.

2. Bu ürünün hasta sağlığına nasıl bir katkısı olacaktır?

Ürün hem vücuttan büyük pıhtıların çıkarılıp, bir süzgeçten geçirilip temiz kanın hastaya geri verilmesi işlemini yapacak, hem de genel olarak ileri derecede dolaşım ve solunum yetmezliği olan hastalarda çok kısa sürede ve hastane ortamı dışında, kır ve sokak koşullarında dahi takılabilecek taşınabilir bir ünite olarak tasarlanmıştır. Gerek kalp ameliyatlarından çıkışta sorun yaşayan hastalarda, gerekse ağır kalp krizi geçiren hastalarda, kalp ya da akciğer nakli bekleyenlerde, boğulma, zehirlenme ve benzeri durumlarda hem kalp, hem akciğer yetmezliklerinde ya da ikisinin birden varlığında kullanılan bir yaşam destek ünitesidir.